Szkolenia

Zgodnie z profilem działalności Firma FilCon Inf jest organizatorem specjalistycznych szkoleń związanych z wdrożeniem i utrzymaniem Systemu Zarządzania Jakości wg Normy ISO 9001:2008, Systemu Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001:2004, Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg normy PN-N-18001:2004 oraz Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg normy ISO 27001:2013.

 

Jednocześnie firma realizuje szkolenia z zakresu Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014.1182), Rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (Dz.U. 2012 poz. 526), czy Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024).

 

Poniżej znajduje się lista planowanych szkoleń i kursów:

 

LP. Nazwa Kursu Termin Koszt Miejsce kursu
1.  Ochrona danych osobowych
2. Administrator Bezpieczeństwa Informacji
3. Szkolenia pracowników z zakresu Bezpieczeństwa Informacji
4.  Szkolenia z zakresu wdrażania Systemu Jakości wg ISO 9001
5. Szkolenia z zakresu Systemu Zarządzania BHP wg normy 18001

 

Wszystkie szkolenia są propozycjami dla firm oraz klientów indywidualnych, jeżeli są Państwo zainteresowani jakimś z powyższych szkoleń, a może poszukujecie innej oferty proszę o kontakt:

 

Michał Filipowski

tel. 603 298 017

lub email: m.filipowski@filcon-inf.pl